EL ŞƏNLİYİEL ŞƏNLİYİ

EL ŞƏNLİYİYaylağının ərazisində orijinal üslübda “Yaylaq Yurdu” adlı etno-qəsəbə yer alır.

Etno-qəsəbənin ərazisində yaşayış yurdları (alaçıqlar) ilə yanaşı Cıdır Meydanı, “Yaylaq (k/t) bazarı”, “Sənətkarlıq güşəsi”, “Dədə Qorqud ocağı” (tamaşalar üçün səhnə), “Yaylaq yatağı” (k/t heyvanları üçün yerlər), “Pəhləvan meydanı” (yarış sahəsi), “Aşıq Ələsgər ocağı”, “Yaylaq süfrəsi” (yaylaq kulinariyası) və digər tematik sahələr mövcuddur.

Yaradılmış etno-qəsəbə yerli və xarici turistlər, qonaqlar üçün fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub.

Etno-qəsəbənin ərazisində 3 gün ərzində genişmiqyaslı el şənliyi Milli Yaylaq Festivalı( etnoqrafik-mədəni-idman tədbiri) düzənlənəcək.

Milli Yaylaq Festivalı şərti olaraq üç hissədən ibarətdir:

A) Mədəni-etnoqrafik hissə;
B) Milli Yaylaq (idman) Oyunları
C) Eko-etnoturizm


EL ŞƏNLİYİ
EL ŞƏNLİYİ