MƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏ

MƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏ
1. Aşıqların deyişməsi,

2. Milli rəqslər (yallılar, cəngilər)

3. Xalq mahnıları,

4. Səhnələr, tamaşalar;


5. Əski xalq oyunları(dirədöymə, çilingağac, əzəldəyməz, müçük, aşıq-aşıq, molla-mindi)

6. Yaylaq kulinariya nümunələri(odun üzərində bişən xörəklər: dovğa, çoban buğlaması, sac üstü kətələr, kabablar və s)

7. Tətbiqi sənət nümunələri nümayişi və satış-sərgisi (səbətlər, həsir, suvenirlər, yəhər, qantarğa və s.)

8. Qoçların, qurbasarların (çoban itlərinin) və yerli yorğa atların sərgi-müsabiqəsi

9. Yaylaq və spesifik k/t malları yarmarkası (herbal aptek (dağların müalicəvi bitkiləri), yun, keçə, bal, ət və süd məhsulları ( motal və digər pendir növləri)

10. Festival müddətində ölkəmizdə tolerantlıq və multikulturalizmin əyani nümayişi olaraq Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik qrupların (avarlar, molokanlar, talışlar, yəhudilər, ləzgilər, saxurlar və d.) nümayəndələrinin mədəni proqramları və nümunəvi çıxışları

MƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏMƏDƏNİ-ETNOQRAFİK HİSSƏ